Finns en bra svensk FB-grupp som diskuterar flitigt detta nu

https://www.facebook.com/groups/g3hemiswapsweden